Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Anhörigträffar: Vad säger lagen?

Två händer som håller i varandra

Under sommaren kommer kommunens anhörigkonsulent att hålla tre informationstillfällen om juridik för anhöriga.

Någon gång i livet kommer vi alla att bli anhöriga till någon inom familjen, släkten eller vänkretsen som på grund av långvarig sjukdom, ålder, psykisk ohälsa, missbruk eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

Som anhörig kan man vara till exempel: Partner, förälder, barn, syskon, barnbarn, sammanboende, vän eller granne.

Vad säger lagen?

Under sommaren kommer kommunens anhörigkonsulent att hålla tre informationstillfällen om juridik för anhöriga.

Träffar: torsdagar den 15 juni, 29 juni och 13 juli, klockan 15:00

Träff 1 den 15 juni: Vad finns det för olika företrädarskap? Vad innebär dem och vad kan jag lära mig mer?

Träff 2 den 29 juni: Vad säger lagen om min roll som anhörig i vård och omsorg?

Träff 3 den 13 juli: Vart kan jag vända mig för att få hjälp och svar på juridiska frågor?

I sammanlagt tre webbinarier lyfter Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) viktiga begrepp och juridiska frågor som berör anhöriga. Vid webbinarierna medverkar Maria Nyström Agback, jurist, och Susanne Rolfner Suvanto, möjliggörare/praktiker på Nka.

Vi ser de förinspelade webbinarierna tillsammans på Älvkullen i anhörigstödets lokaler. Ingång C.

Träffarna startar klockan 15.00.

Föranmälan.

Kostnadsfritt.

Välkomna!

Anhörigkonsulent: Ann-Marie Andersson

telefon: 0590-613 25

mejl: ann-marie.andersson60@filipstad.se