Denna sida använder javascript för att omdirigeras till rätt sida. Om du inte omdirigeras automatiskt till rätt sida, kan du klicka på denna länk: Badvatten
Folk badar i sjö

Badvattenprover tas på våra badplatser

9 augusti utförde vi sista badvattenprovtagningen vid badplatserna: Brattfors, Lesjöbyn, Nykroppa, Persberg och Talludden. Analysresultaten var tjänligt på alla badplatser som provtogs.