Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Eldningsförbud gäller tills vidare i hela Värmland - Uppdaterad med förtydliganden om tomtgrillning 5 juli

Från tisdag 3 juli är det förbjudet att elda utomhus i hela Värmland. Du får elda i en trädgårdsgrill på din egen tomt, men var försiktig.

Uppdatering 5 juli: Förtydliganden om tomtgrillning

Med den egna tomten avses en traditionell villatomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog.

  • Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
  • Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda och grilla utomhus på campingplatser.

Var extra försiktig med hur du fimpar cigaretter och när du parkerar ditt fordon, katalysatorn kan antända underlaget.

Affisch för utskrift (pdf, 2 MB)

Länsstyrelsens i Värmlands läns film om eldningförbud:

Länsstyrelsens i Värmlands län tillfälliga föreskrifter om eldningsförbud i länet

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap 7 § förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor att förbjuda all eldning utomhus i Värmlands län.

Eldning utomhus är endast tillåten på egen tomt i trädgårdsgrillar och motsvarande anordning som inte kan överföra värme till brännbart underlag.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningstjänsten i respektive kommun.

Undantag medges även för naturvårdsbränning om villkoren i bilaga 1 är uppfyllda. Räddningstjänsten eller Länsstyrelsen kan fatta beslut om att en naturvårdsbränning inte får genomföras om villkoren inte bedöms uppfyllda eller på grund av andra skäl.

Denna föreskrift träder i kraft klockan 08.00 den 3 juli 2018 och gäller tills vidare.

Beslutet har fattats av verksamhetschef Torben Ericson med beredskapsdirektör Leif Gustavsson som föredragande.

Bilaga 1 villkor för undantag för naturvårdsbränning (word, 66 kB)

Senast uppdaterad: 2018-07-10