Filipstads kommun startsida

En dialog kring kulturen i vår kommun

Vi hade kulturdialog med kulturarbetare och kulturföreningar den 5 december på Folkets hus i Filipstad.

Det var 24 deltagare. Från Filipstads kommun deltog två tjänstepersoner; biblioteks- och t.f kulturchef Jan Fröding, kulturutvecklare Sandra Warnqvist. Även förtroendevalda Åsa Hååkman Felth och Patrik Fornander var med som representanter från politiken.

Alla fick diskutera tre frågor i i smågrupper:

  1. Vilka hinder ser ni som kulturarbetare/förening?
  2. Hur kan du/kulturföreningen bidra till ett bättre kulturliv?
  3. Vad vill ni att kommunen ska göra för kulturlivet?

Vi hade sedan samtal med alla grupper som fick redovisa vad de gjort och vad de tycker. Det kom fram många konkreta förslag och blev en god dialog och bra nätverkande.

Minnesanteckningarna kommer att sammanställas och tas upp på KFU:s (Kultur- och föreningsutskottets) sammanträde.

Tack till alla som kom!

 

Relaterad information: Kulturplan för Filipstads kommunöppnas i nytt fönster (pdf, 473 kB)