Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Filipstad bästa näringslivskommun i Värmland

Text Syna gratulerar Filipstads kommun till förstaplatsen i 2022 års tillväxtindex för Värmlands län

I årets upplaga av Bästa Tillväxt, som utses av kreditupplysningsföretaget Syna, toppar Filipstad i Värmland. Dessutom i tuffast tänkbara konkurrens. På andra och tredje plats återfinns Sunne respektive Kristinehamns kommuner.

Bästa Tillväxt, som premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet, är ett av Sveriges mest prestigefulla priser. Det delas sedan 2007 årligen ut av kreditupplysningsföretaget Syna i Malmö.

– Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar, berättar Karl Stjerna, VD på Syna.

På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.

– Bästa Tillväxt bygger följaktligen på konkreta fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Filipstad toppar i Värmlands län är extra roligt eftersom det visar att enträget arbete med tiden ger resultat, fortsätter han.

– Trots att många företag haft det kämpigt i spåren av Coronapandemin, oro i vår omvärld och en tilltagande lågkonjunktur pekar Bästa Tillväxt på att det finns många livskraftiga företag och kommuner, men också på att det finns en betydande framtidstro och tillväxtpotential inom stora delar av näringslivet, inte minst bland många småföretagare som utgör ryggraden i svenskt näringsliv.

– Bästa Tillväxt understryker att man med hårt arbete och målmedvetenhet kan skapa förändring. Vi menar också att en kommun blir stabilare om det finns en bred tillväxt snarare än om enstaka företag växer mycket. Bästa Tillväxt är en viktig mätning eftersom den visar på just detta, understryker Karl Stjerna.

Maria Thiery Wase, som är näringslivschef i kommunen, menar att Filipstad har en bra mix av både mindre och större företag. Dessutom har flera företag haft en bra utveckling både sett till omsättning och att man kunnat nyanställa fler medarbetare.

– Vårt största företag Barilla, med varumärket Wasabröd, aviserade för ungefär ett år sedan att man investerar 700 miljoner kronor i utökad produktion. Även om detta kommer att fördröjas något visar det på en stark framtidstro, som jag vet att både vi och många andra företag delar.

Till detta ska också läggas alla små, framgångsrika företag som fungerar som underleverantörer både till företag i Filipstad och andra delar av landet.

Maria Thiery Wase vill även lyfta fram den lokala handelns utveckling som hon menar är ”på tå”. Det har skett en rejäl kvalitetshöjning även om handeln i stadskärnan fått känna på tuff konkurrens från e-handeln.

– Överlag tycker jag att man lyckats anpassa sig bra samtidigt som det numera finns en lokalpatriotism hos invånarna i kommunen att stötta den lokala handeln så mycket som möjligt, något som framkom särskilt tydligt under Coronapandemin.

– Parallellt med detta jobbar vi för att skapa förutsättningar för att fler företag ska etablera sig här, men också att fler människor, gärna barnfamiljer, ska upptäcka Filipstad, sammanfattar Maria Thiery Wase.

Det här är Bästa Tillväxt

Priset Bästa Tillväxt tilldelas sedan 2007 den kommun i varje län där företagen har bäst tillväxt. Priset delas
ut årligen av kreditupplysningsföretaget Syna, som granskar bokslut från samtliga svenska aktiebolag för
att utse vinnarna. Utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin
omsättning och går med vinst.

Den bästa tillväxten finns där de flesta växer

Bred tillväxt skapar stabila regioner. Därför är Bästa Tillväxt en viktig värdemätare. Synas tillväxtindex premierar en stabil utveckling i näringslivet och lyfter fram kommuner där många företag växer.

Ingen attitydundersökning

Bästa Tillväxt bygger på fakta. Syna granskar siffror från företagens bokslut, vilket ger information om hur det
faktiskt har gått för näringslivet i Sveriges kommuner.

Tre värden mäts:

 • Andelen företag som har en omsättningsökning över fem procent mellan de två senaste årsredovisningarna.
 • Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna.
 • Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen.

Av dessa tal skapas ett tillväxtindex som används för att jämföra kommunerna.

Lista med lokala företag

Alla aktiebolag i kommunen som har ökat sin omsättning, nyanställt eller gått med vinst har bidragit till Filipstads placering. I kommunen finns 20 företag som utmärker sig genom att uppfylla samtliga tre kriterier:

 • Bedrioglu Restaurang AB
 • Bergsskolan Kompetensutveckling AB
 • Bröderna Hissas Basturökeri AB
 • Coach, Ulrika Holmgren AB
 • E Schönnberg Byggservice AB
 • Fogdhyttans Vård- och Behandlingshem AB
 • Höök Persson Transport AB
 • Juhlins Bygg AB
 • Karlskoga Maskinmontage AB
 • Körkortskungen i Filipstad AB
 • Lesjöfors Fjädrar AB
 • M Degerstedt Bygg AB
 • Multi Montage Filipstad AB
 • Nils Karlsson montage AB
 • Skalares Däckservice AB
 • SMA Mineral AB
 • Springwire Sweden AB
 • SSB Skandinavisk Sanering & Bemanning AB
 • Storhöjden Filipstad AB
 • Tabergskonstruktioner AB