Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Filipstads kommun och polisen inbjuder dig att delta vid en trygghetsvandring i Filipstads centrum 5 oktober

Gångväg mellan två träd i Filipstads centrum

Du som bor och vistas vid Filipstads centrum känner platsens styrkor och svagheter bäst! Vi behöver dina tankar och synpunkter för att kunna göra platsen tryggare.

Varmt välkommen att delta på trygghetsvandringen

Datum: Tisdagen den 5 oktober

Tid: 18.30-20.30 (Smörgås och kaffe från 18.00)

Plats: Samling i Café Eken, Hantverksgatan 22, Filipstad

Vad är en trygghetsvandring?

En trygghetsvandring är en form av inventering av utomhusmiljön på en specifik plats.

Syftet är, genom tankar och synpunkter (som protokollförs) mellan dem som förvaltar den, att åstadkomma en förbättrad och tryggare utomhusmiljö.

Syftet med trygghetsvandringen i Filipstad är att öka tryggheten, öka säkerheten och minska brott på platser vid Filipstads centrum. Ta in synpunkter från personer som vistas, bor och verkar på platsen.

Ansvariga för säkerhet, brottsförebyggande arbete, gator och park, ungdomsfrågor samt offentlig miljö inom kommunen kommer att delta. Därutöver deltar polisen och Stiftelsen Filipstadsbostäder.

Anmälan

Anmäl dig senast 1 oktober till Michael Björklund, Säkerhetssamordnare, michael.bjorklund@filipstad.se

Vid frågor ring: 0590-611 45

Program för kvällen

18:00-18:30 Välkomna, smörgås och kaffe
18:30-19:00 Introduktion Lägesbild – brott och trygghet. Information om vandringen, indelning i grupper
19:00-20:00 Vandring – observation och analys av miljön
20:00-20:30 Återsamling och sammanfattning

Om du vill sprida inbjudan kan du informera om länken till den här webbsidan: www.filipstad.se/trygghetsvandring2021

Trygghetsvandringen är en del av Hälsoveckan 2021!