Filipstads kommun startsida

Föreningar! Dags att söka bidrag för 2019

Nu är det dags att söka föreningsbidrag för 2019. Ansökan ska vara inlämnad till kommunen senast 30 september 2018.

I blanketten för ansökan om föreningsbidrag fyller ni i uppgifter om föreningen och medlemmarna.

Ansökan ska kompletteras med verksamhetsplan och budget för det år föreningsstödet avser, verksamhetsberättelse från senaste årsmötet, ekonomisk berättelse från senaste årsmötet, revisionsberättelse från senaste årsmötet och redogörelse för föreningens information till medlemmarna angående droger och alkohol, mobbing och rasism.

Ansökningsblanketten "Föreningsbidrag" finns bland våra e-tjänster i kategorin Kultur och fritid. Till ansökningsblankett för föreningsbidrag>>>

Sista ansökningsdag: 30 september 2018

Senast uppdaterad: 2018-08-14