Filipstads kommun startsida

Föreningar! Dags att söka bidrag för 2020

Nu är det dags att söka föreningsbidrag för 2020. Ansökan ska vara inlämnad till kommunen senast 30 september 2019.

I blanketten för ansökan om föreningsbidrag fyller ni i uppgifter om föreningen och medlemmarna.

Ansökan ska kompletteras med verksamhetsplan och budget för det år föreningsstödet avser, verksamhetsberättelse från senaste årsmötet, ekonomisk berättelse från senaste årsmötet, revisionsberättelse från senaste årsmötet och redogörelse för föreningens information till medlemmarna angående droger och alkohol, mobbing och rasism.

Ansökningsblanketten "Föreningsbidrag" finns bland våra e-tjänster i kategorin "Kultur och fritid" - "Bidrag". Till ansökningsblankett för föreningsbidrag>>>länk till annan webbplats

Sista ansökningsdag: 30 september 2019