Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Gatuavstängningar i samband med stadsfesten Filibjur

Gatuskylt på trafikerad gata.

Filipstads kommuns tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik vid Filibjurveckan.

Filipstads kommuns tillfälliga lokala trafikföreskrifter om
förbud mot fordonstrafik 19 juli 2024

Filipstads kommun föreskriver, med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 9. och (1998:1276), följande.

På Stora Torgets östra och norra körbanor, Viktoriagatan från Stora Torgets östra körbana till hörnet Expertparkeringen; Kyrkogatan från John Ericsongatan till Stora Torgets östra körbana; Vikgatan/Drottninggatan från John Ericsongatan till Stora Torgets östra körbana och utfarten från Bryggargatan mot Drottninggatan/Vikgatan får inte fordon föras mellan 2024-07-19 kl. 13:00 till 2024-07-19 kl. 21 :00.

På John Ericsongatan från Bussterminalen till korsningen Sparbanksgatan får inte fordon föras mellan 2024-07-19 kl. 16:30 till 2024-07-19 kl. 20:00.

Markerade passager på kartan över bansträckningen skall bemannas med vakter, övriga passager över allmän väg markeras med varningsskyltar.

Denna föreskrift träder i kraft den 19 juli 2024 klockan 13.00 och upphör att gälla den 19 juli 2024 klockan 21:00.

Föreskrifter ska utmärkas med vägmärke.

Filipstads kommuns tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik och dubbelriktad trafik 20 juli

Filipstads kommun föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9. och 14 § första stycket 5. trafikförordningen (I 998: 1276), följande.

På Stora Torgets östra och norra körbanor, Viktoriagatan från Stora Torgets östra körbana till hörnet Expertparkeringen - Lilltorget. Kyrkogatan från Älvgatan till Stora Torgets östra körbana får inte fordon föras mellan 2024-07-20 kl.07:00 och 2024-07-20 kl. 21:00.

Denna föreskrift träder i kraft den 20 juli 2024 klockan 07.00 och upphör att gälla den 20 juli 2024 klockan 21:00.

Föreskrifter ska utmärkas med vägmärke.

Filipstads kommuns tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik och dubbelriktad trafik 24 juli

Filipstads kommun föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9. och 14 § första stycket 5. trafikförordningen (1998:1276), följande.

På Stora Torgets östra och norra körbanor, Viktoriagatan från Stora Torgets östra körbana till hörnet Expertparkeringen - Lilltorget. Kyrkogatan från Älvgatan till Stora Torgets östra körbana får inte fordon föras mellan 2024-07-24 kl.12:00 och 2024-07-24 kl. 21:00.

Denna föreskrift träder i kraft den 24 juli 2024 klockan 12.00 och upphör att gälla den 24 juli 2024 klockan 21 :00.

Föreskrifter ska utmärkas med vägmärke.