Filipstads kommun startsida

Information om allemansrätten från Naturvårdsverket

Äntligen är sommaren här och med sommaren kommer många frågor om allemansrätten och vad som gäller vid olika typer av aktiviteter, som exempelvis eldning, klättring, plockning av naturprodukter, elcyklar, enskilda vägar, hemfridszon och ridning.

Allemansrätten ger oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen utan att fråga markägaren om lov.

Rättigheterna medför också skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i naturen. Att cykla, rida, bada och vandra i naturen med mera ingår i allemansrätten.

Naturvårdsverket har tagit fram information om allemansrätten på flera olika språk.

På Naturvårdsverkets hemsida finns även information om motortrafik i naturen, vad som gäller för terrängkörning, elcyklar i naturen, fridlysta arter, råd om vilda djur m.m