Filipstads kommun startsida

Inställt sammanträde med Kommunfullmäktige 14 maj 2020

Sammanträdet med kommunfullmäktige den 14 maj 2020 är inställt.

Kommunfullmäktiges ordförande har beslutat den 7 maj 2020 att ställa in sammanträdet då det är få ärenden vilka heller inte behöver behandlas denna månad. Beslutet är fattat med stöd av kommunfullmäktiges arbetsordning § 7 (antagen av KF § 15/2004, reviderad KF § 93/2007)