Filipstads kommun startsida
Translate
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Kooperativ hyresrättsförening bildas för att förbättra äldreboenden

Fotot är på äldreboendet Älvkullen

Kommunen har beslutat att bilda en kooperativ hyresrättsförening för att rusta och åtgärda äldreboendena i kommunen och att kunna bygga ett nytt äldre boende.

Filipstads kommun har tillsammans med Riksbyggen beslutat att bilda en kooperativ hyresrättsförening. En sådan förening ger kommunen ekonomiska möjligheter att rusta upp befintliga boenden och bygga ett nytt äldre boenden i kvarteret Björnen.

Föreningens styrelse

Styrelsen i föreningen består av Kommunstyrelsens Ordförande Per Gruvberger, Teknisk chef Inge Nilsson Piehl, Verksamhetschef Vård och omsorg Eva-Lena Svensson, samt gruppledare på äldreboendena Älvkullen, Åhrlundsgården, Tallhöjden och representant från Riksbyggen.

Fördelar med en sådan fastighetsförvaltning

Fördelar med att förvalta fastigheterna för äldreboende i en kooperativ hyresrättsföreningen är förutom bättre ekonomiska förutsättningar för att förvalta fastigheterna också att få mer boendeinflytande över boendemiljön och snabbare och kortare beslutsvägar.

Kommunens socialförvaltning kommer även fortsättningsvis att ha hand om vård och äldreomsorg i fastigheterna, medan föreningen ansvarar för fastigheterna.

Hyresrättsinnehavarna, de boende, får större möjligheter att påverka boendemiljön. Inom ramen för den kooperativa hyresrätten hyr man sin lägenhet ungefär på samma sätt som en vanlig hyresrätt.

Vad kommer att ske?

Kooperativa hyresrättsföreningen Filipstads äldrebostäder kommer att köpa äldreboendena Älvkullen, Åhrlundsgården och Tallhöjden från Filipstads kommun under våren 2018. I höst kommer föreningen att köpa mark vid kvarteret Björnen i Filipstad för att bygga ett nytt äldreboende med 40 platser inom de närmaste åren.

Den som har frågor och funderingar i ärendet är välkommen att kontakta någon i föreningens styrelse.

Senast uppdaterad: 2018-04-12