Filipstads kommun startsida

Kulturdialog: Hur vill du/vi att kulturlivet ska se ut i Filipstads kommun i framtiden?

Välkommen till en diskussionskväll om kulturens roll och utveckling. Torsdag 5 december 18.00-20.00 i Folkets hus, Filipstad.

Inbjudan till kulturdialog

Inbjudan vänder sig i första hand till kulturföreningar och kulturutövare men även övriga som känner ett engagemang för kulturfrågorna. Sprid gärna inbjudan i ditt nätverk.

Följande punkter kommer att diskuteras under mötets gång.

  • Hur vill du/vi att kulturlivet i Filipstad ska se ut?
  • Vad krävs för att vi ska nå dit?
  • Vilka är de stora utmaningarna för kulturlivet? Vilka är de stora behoven?
  • Hur kan vi säkerställa att alla ges möjlighet att ta del av och utöva kultur i Filipstad?
  • Hur kan vi nå dem som inte deltar idag?
  • Hur kan vi stärka arrangörerna i Filipstad?
  • Vad kan du (och din organisation) bidra med?

Diskussioner sker i mindre grupper. De förslag och synpunkter som framförs kommer att användas som underlag för utvecklingen av den kulturella verksamheten i kommunen, och i Region Värmlands arbete med en regional kulturplan.

Tid och plats

Tid: 5 december 2019 klockan 18.00-20.00

Plats: Sessionssalen, Folkets hus Filipstad

Anmälan

Var god anmäl ditt deltagande senast 28 november till Sandra Warnqvist, kulturutvecklare, Filipstads kommun. E-post: sandra.warnqvist@filipstad.se. Ange namn, eventuell organisation och e-postadresser. Vi bjuder på fika. Ange även önskemål om specialkost (vegetariskt/veganskt, allergi) vid anmälan.

Deltagande är kostnadsfritt.

Vi hoppas att du vill delta och bidra till det gemensamma samtalet.

Varmt välkommen!

Kulturplan