Filipstads kommun startsida

2020-06-04

Lars Bruun får årets Bröderna Ericsson-stipendium

2:a vice ordförande i Kommunstyrelsen Christer Olsson, Kommunstyrelsens ordförande Åsa Hååkman Felth, Innovatören Lars Bruun och Kommunfullmäktiges ordförande Marina Isaksson.

Med sina innovationer och tekniska lösningar har Lars Bruun satt Filipstad på kartan och inspirerat många unga entreprenörer.

Det blev en annorlunda utdelning av Bröderna Ericsson-stipendiet i år. Vanligtvis är utdelningen på John Ericssondagen i augusti. Men eftersom den dagen är inställd i år på grund av corona så delades stipendiet ut på Kanonudden den 4 juni istället.

Årets stipendium på 10 000 kronor tilldelas innovatören Lars Bruun. Motiveringen är:

”Lars Bruun har genom sitt mångåriga och oförtröttliga tekniska innovationsarbete varit en inspiratör för många unga entreprenörer. Lars har också satt Filipstads kommun på kartan genom sina uppfinningar, bland annat inom skogsindustrin och nu senast inom återvinningsindustrin.”

Åsa Hååkman Felth tycker att "Det är fantastiskt med en Uppfinnar-Jocke i kommunen!"

När Lars tog emot priset passade han på att berätta om några av sina uppfinningar och bjöd på historier om teknik och mekanik. Bland annat så berättade han om sin senaste idé som han har på gång, med att sopor ska komprimeras direkt i hemmet för att minska bränsleförbrukningen vid transporterna av dessa.

Det kan även noteras att hans fru Birgitta Bruun varit med och instiftat Bröderna Ericsson-stipendiet.

Om Bröderna Ericsson-stipendiet:

Stipendiet på 10 000 kronor delas ut årligen under Sverige-Amerikadagarna och har till syfte att:

  • främja intresset för teknik, mekanik och naturvetenskap bland barn och unga
  • underlätta framväxten av en innovatörs- och entreprenörsanda i samhället
  • lyfta fram den tekniska Värmland vid sidan av det litterära och kulturella

Stipendiet utdelades första gången 2004. Lista med alla som fått stipendiet.