Filipstads kommun startsida

Nu är det dags att mäta radon!

Radon mäts under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. Du beställer mätdosor via ett mätlaboratorium eller saneringsföretag.

Dosorna placeras ut i olika rum under mätperioden och skickas sedan tillbaka. Du får ofta resultatet inom några veckor.

Om radonhalten överstiger 200 bequerel/kubikmeter bör du ta hjälp av ett radonsaneringsföretag.

För en- och tvåbostadsägare kan man från och med 1 juli 2018 söka radonbidrag för saneringskostnaderna.

Mer information om radon hittar du här.