Denna sida använder javascript för att omdirigeras till rätt sida. Om du inte omdirigeras automatiskt till rätt sida, kan du klicka på denna länk: Hushålls­avfall
Ett brunt sopkärl för kompost och ett grönt för hushållsavfall

Obligatoriskt att sortera ut matavfallet 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för alla i hela EU att sortera ut matavfall från annat avfall. Våra abonnemang med blandat avfall kommer därför att avvecklas och ersättas av abonnemang med matavfall och restavfall.