Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Omlastningsplatsen i Filipstad är invigd

Lastbil med timmer lastar med kran på ett tågsläp nästan full med timmer.

I Filipstad finns en omlastningsplats för virke. Det är en öppen terminal som är tillgänglig för alla.

31 augusti 2021 invigdes omlastningsplatsen i Filipstad. Det är ett öppet område som ligger vid järnvägen mellan Barilla och industriområdet i Filipstad.

Omlastning från lastbil till järnväg

Hit kan skogsägare leverera sitt virke, varpå virket lastas på tåg som kör det vidare i Sverige. Området ger möjlighet till en snabb och enkel omlastning direkt från lastbilar till järnvägen.

På premiärturen fylldes 16 vagnar med värmländskt virke, i träslaget contorta. Dagens virkeslast fraktas med tåg till ett sågverk i skånska Klippan.

En öppen terminal

Filipstads kommun har byggt omlastningsplatsen med ekonomiskt stöd från Trafikverket. Kommunen arrenderar omlastningsplatsen och har ansvaret för driften, såsom renhållning och snöröjning.

Det finns andra omlastningsterminaler i Värmland men de drivs av skogsbolag som vill ha sitt eget virke dit vilket inte är fallet med terminalen i Filipstad utan den är öppen för alla.

Möjligheter till att utöka

Just nu beräknas det gå cirka ett tåg per månad här och möjligheterna att det utökas är stora. Nu när det kommit igång kan intresset öka. Allt fler sågverk bygger ut sin kapacitet både i Värmland och övriga Sverige.

Järnvägen kan leva kvar

Det är också viktigt att hålla igång trafiken på järnvägen så att den fortsätter att underhållas och får leva kvar. Att använda järnvägen blir mer ekonomiskt lönsamt i jämförelse med att transportera via lastbilar. Med järnvägen kan man få lönsamhet inom en radie på 100 mil till skillnad mot lastbilstransporter som blir olönsamma på längre avstånd än 10 mil.

Service lokalt

Kommunens satsning på detta beror till stor del på att vi vill ha denna service. Det gynnar lokala skogsägare som får en större marknad för sitt virke och kan få bättre betalt för virket. Även våra industrier kan ha nytta av omlastningsplatsen då det blir lättare att lasta om till järnvägen framöver - nu när det kommit igång tror vi på att intresset kommer öka!