Filipstads kommun startsida
Translate
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Planer på ny grundskola

Kommunstyrelsen har beslutat ge en projektgrupp i uppdrag att ta fram en utredning för en ny F-6 skola i Filipstad.

En ny skola för F-6

En ny skola för F-6 (förskoleklass till årskurs 6) planeras att byggas på tomten i anslutning till förskolan Lyckan i Filipstad. Den är tänkt att ersätta Strandvägsskolan och ha plats för 350-400 elever.

Kommunens projektgrupp redovisar till politikerna

Projektgruppen som arbetar med att undersöka möjligheterna för en ny skola består av projektledare Stefan Andersson, förvaltningschef Barn och Ungdomsförvaltningen Jan-Erik Andrén, grundskolechef Sten-Åke Eriksson, fastighetschef Per Green och upphandlingschef Helena Sköld Lövgren.

Projektgruppen leds av teknisk chef Inge Nilsson Piehl och gruppen rapporterar direkt till presidierna i KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) och BUN (Barn- och utbildningsnämnden).

- Vi jobbar just nu med ett planprogram för området. Alla kommer att kunna ta del av det på kommunens hemsida senare. Vi håller också på med ett lärmiljöprogram för att ta fram hur skolans lokaler skall fungera pedagogiskt, berättar Inge Nilsson Piehl.

Vad innebär planprogram och lärmiljöprogram?

- Det handlar om att ta fram underlag för hur en framtida skola ska se ut och fungera.

Hur ser fortsättningen ut?

- Det blir en förstudierapport i höst som ska presenteras för kommunstyrelsen för vidare beslut.

Den som har frågor och funderingar i ärendet är välkommen att kontakta någon i projektgruppen.

Senast uppdaterad: 2018-04-12