Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Sammanträde Kommunfullmäktige 14 september 2017

Välkommen till höstens första sammanträde med Kommunfullmäktige. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15

Sammanträdet inleds med en presentation av kommunens turistverksamhet.

Sedan börjar ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärenden

  1. Val av justerare
  2. Motion om kommunal borgen
  3. Motion angående upprättande av handlingsplan mot psykisk ohälsa och för suicidalprevention
  4. Motionssvar - Motion ang. larmpatrull i hemtjänsten
  5. Årsredovisning 2016 – Värmlands läns Vårdförbund
  6. Sammanräkning ny ersättare i kommunfullmäktige
  7. Fyllnadsval i kommunfullmäktiges valberedning
  8. Fyllnadsval i Miljö- och byggnadsnämnden
  9. Revisorerna informerar
  10. Anmälningsärenden

Välkomna!
Ordförande

Nästa sammanträde med kommunfullmäktige infaller den 19 oktober 2017.

Läsa handlingar>>> (pdf, 10 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2017-09-07