Filipstads kommun startsida
Translate
Filipstads logotyp

Sammanträde Kommunfullmäktige 19 oktober 2017

Välkommen till sammanträde med Kommunfullmäktige. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärenden

  1. Val av justerare
  2. Motion ang. placeringen av kameror i tätorten för ökad säkerhet
  3. Motion om förslag till förändrat system för utbetalning av försörjningsstöd
  4. Motionssvar - Motion om möjlighet till bidrag för arbete mot könsstympning
  5. Översyn arvodesnivåer för gode män till ensamkommande barn
  6. Delårsbokslut och prognos för 2017
  7. Revisorerna informerar
  8. Anmälningsärenden
  9. Interpellation ang. vattenledning(ar)
  10. Interpellation om arbetsledardagarna 12-13 oktober 2017

Välkomna!
Ordförande

Nästa sammanträde med kommunfullmäktige infaller den 16 november 2017 och då ska det bland annat beslutas om kommunens budget för 2018-2020.

Läsa handlingar>>> (pdf, 1 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2017-10-17