Filipstads kommun startsida

2020-09-03

Sammanträde med Kommunfullmäktige 10 september

Plats och tid för sammanträdet är Folkets Hus, Biosalongen kl. 18.15

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund” som pågår under ca 30 minuter.
Med anledning av det rådande läget med Covid-19 uppmanas att eventuella frågor lämnas skriftligt, i förväg till kommunkansliet, via e-post: kommun@filipstad.se eller lämnas i brevlådan vid kommunhusets reception.

Intresseföreningen Bergslaget ger vid sammanträdet en information om sin verksamhet.

Kvällens ärende

 1. Val av justerare
 2. Motion angående virusskydd med mera
 3. Svar på motion angående möjlighet till eget val av lediga dagar och storhelger
 4. Svar på motion angående konsekvensanalyser avseende levnadsvillkor på landsbygden
 5. Svar på motion om matsvinn inom kommunens olika verksamheter
 6. Revidering av markpriser
 7. Årsredovisning 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet – Värmlands läns vårdförbund
 8. Avgift till Värmlands läns Kalkningsförbund 2021
 9. Sammanräkning ny ledamot i kommunfullmäktige efter Louise Eriksson (S)
 10. Val av ny 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige efter Louise Eriksson (S)
 11. Sammanräkning ny ersättare i kommunfullmäktige efter Håkan Eriksson (M)
 12. Fyllnadsval – Ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Håkan Eriksson (M)
 13. Fyllnadsval – Ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
 14. Fyllnadsval – Ny ersättare i Värmlands läns kalkningsförbund efter Håkan Eriksson (M)
 15. Fyllnadsval – Godemän enligt fastighetsbildningslagen – Jord- och skogsbruksfrågor efter Håkan Eriksson (M)
 16. Fyllnadsval – Ny ersättare i Filipstads Energi AB och Filipstads Energinät AB efter Håkan Eriksson (M)
 17. Anmälningsärenden

Handlingaröppnas i nytt fönster (pdf, 352 kB)

Lyssna på sammanträdetlänk till annan webbplats