Filipstads kommun startsida

Sammanträde med kommunfullmäktige 11 december 2019 med utdelning av årets stipendier.

Välkommen att vara med när kommunfullmäktige sammanträder. Plats och tid är Folkets Hus, Biosalongen kl. 18.15

Sammanträdet inleds med upprop och val av justerare. Sedan följer luciatåg och utdelning av årets stipendier.

Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund” som pågår under ca 30 minuter.
Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärende

 1. Val av justerare
 2. Motion om matsvinn inom kommunens olika verksamheter
 3. Vision 2030 - En välmående kommun-
 4. Reglemente - Rådet för funktionshinderfrågor i Filipstads kommun
 5. Reglemente - Kommunala pensionärsrådet i Filipstads kommun
 6. Reglemente – Barn– och utbildningsnämnden
 7. Reglemente – Kommunstyrelsen
 8. Sammanträdesdagar 2020
 9. Beslut om ägarstyrningsdokument – Inlandsbanan AB
 10. Borgensåtagande – Inlandståget AB
 11. Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
 12. Revisorerna informerar
 13. Interpellation om elevers eftergymnasiala studier
 14. Interpellation om laddstationer för elfordon
 15. Interpellation om otydlig information vid Eklunden
 16. Interpellation angående mätningar och analyser i avloppsreningsverket

Handlingaröppnas i nytt fönster (pdf, 4 MB)

Lyssna på sammanträdetlänk till annan webbplats