Filipstads kommun startsida

2021-03-04

Sammanträde med kommunfullmäktige 11 mars 2021

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Sessionssalen klockan 18.15.

OBSERVERA: kommunfullmäktiges sammanträde hålls på distans. Ledamöter och ersättare är uppkopplade digitalt via Teams. Presidiet närvarar fysiskt i Sessionssalen.

Vi vädjar till allmänheten att följa sammanträdet via webbradio.

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund” som pågår under ca 30 minuter.

Med anledning av det rådande läget med Covid-19 uppmanas att eventuella frågor lämnas skriftligt, i förväg till kommunkansliet, via e-post: kommun@filipstad.se eller lämnas i brevlådan vid kommunhusets reception.

Kvällens ärenden

 1. Motion angående Socialtjänstbalken från Ulf Sörhrman (M)
 2. Motion om hälso- och sjukvård i hemmet
 3. Motion angående framtagande av policy och riktlinjer för barnkonsekvensanalys
 4. Motion om folkomröstning angående skolorna i Filipstads kommun
 5. Revisorerna informerar
 6. Begäran om folkomröstning
 7. Renovering efter vattenskada - Ferlinhallen
 8. Interpellation gällande processer enskilt avlopp
 9. Interpellation gällande skolelevers skolväg
 10. Interpellation gällande fjärrundervisning i skolorna
 11. Anmälningsärenden KF 2021

Handlingaröppnas i nytt fönster (pdf, 4 MB)

Lyssna på sammanträdetlänk till annan webbplats