Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 11 november 2021

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen klockan 18.15.

Eftersom coronapandemin inte är över påminner vi om Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det innebär bland annat att den som har symtom ska stanna hemma. Det innebär även att den som inte är vaccinerad ska undvika onödig trängsel samt undvika att träffa personer över 70 år och personer i riskgrupp.

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund” som pågår under cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärenden

  1. Motion gällande partistöd och arvoden
  2. Motion om virusskydd med mera
  3. Motion ang. förslag till avskaffande av karensdag vid sjukfrånvaro orsakad av smittsam sjukdom som är arbetsrelaterad
  4. Motion om erfarenhet av distansarbete på gymnasiet
  5. Revisionen informerar
  6. Ekonomisk plan 2022-2024
  7. Parkeringsavgifter för laddplatser på Orrenparkeringen
  8. Fyllnadsval i barn- och utbildningsnämnden
  9. Anmälningsärenden

Handlingar Pdf, 849 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 849 kB)

Bilaga: Ekonomisk plan 2022-2024 Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6 MB)

Lyssna på sammanträdet