Filipstads kommun startsida

Sammanträde med Kommunfullmäktige 12 juni

Välkommen till sammanträdet med Kommunfullmäktige. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärende

 1. Val av justerare
 2. Svar på motion om möjlighet att införa arbetsresor för de som är beviljad färdtjänst
  och har daglig verksamhet enligt LSS
 3. Svar på motion angående utredning om att utveckla och förbättra organisationen för
  lokalvård på kommunens äldreboenden
 4. Svar på motion om parkeringsplatser vid Hantverksgatan
 5. Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänst 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet
 6. Ekonomisk plan 2020-2022
 7. Lokalt partistöd 2019
 8. Revisorerna informerar
 9. Delgivning
 10. Anmälningsärende

Kallelse med bilagor (pdf, 4 MB)

Lyssna på sammanträdetlänk till annan webbplats