Filipstads kommun startsida

Sammanträde med kommunfullmäktige 12 maj 2021

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Sessionssalen klockan 18.15.

OBSERVERA: kommunfullmäktiges sammanträde hålls på distans. Ledamöter och ersättare är uppkopplade digitalt via Teams. Presidiet närvarar fysiskt i Sessionssalen.

Vi vädjar till allmänheten att följa sammanträdet via webbradio.

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund” som pågår under ca 30 minuter.

Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp. Med anledning av det rådande läget med Covid-19 önskar vi helst att eventuella frågor lämnas skriftligt, i förväg till kommunkansliet, via e-post: kommun@filipstad.se eller lämnas i brevlådan vid kommunhusets reception.

Kvällens ärenden

  1. Redovisning av obesvarade motioner
  2. Revisorerna informerar
  3. Motion ang. vänortssamarbetet med Longyang
  4. Begäran om folkomröstning
  5. Anmälningsärenden KF 2021

Handlingaröppnas i nytt fönster (pdf, 2 MB)

Lyssna på sammanträdetlänk till annan webbplats