Filipstads kommun startsida

Sammanträde med kommunfullmäktige 12 september

Välkommen att vara med när kommunfullmäktige sammanträder. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen klockan 18.15

Sammanträdet börjar med ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärende

  1. Val av justerare
  2. Motion om att ingå i inre stödområdet
  3. Motionssvar biståndsbedömning i särskilda boenden
  4. Årsredovisning 2018 – Samordningsförbundet i Östra Värmland samt beviljande av ansvarsfrihet
  5. Årsredovisning 2018 – Värmlands läns Vårdförbund samt beviljande av ansvarsfrihet
  6. Val av nya nämndemän till Värmlands tingsrätt
  7. Revisorerna informerar
  8. Val av arbetsgrupp – Vision 2030
  9. Anmälningsärende

Kallelseöppnas i nytt fönster (pdf)

Bilagoröppnas i nytt fönster (pdf)

Lyssna på sammanträdetlänk till annan webbplats