Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 13 juni 2024

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt för åhörare. Du kan ta del av det på plats eller via webbradio. Sammanträdet är i Filipstad Kultur & Konferens biosalong klockan 18.15.

Lyssna på sammanträdet via vår webbradio

Sammanträdet direktsänds med ljud (ej bild). Du kan lyssna live eller i efterhand under två veckors tid.

Webbradio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträde 13 juni

Plats och tid för sammanträdet: Filipstad Kultur & Konferens, Biosalongen klockan 18.15.

Sammanträdet inleds med:

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Fastställande av dagordning

Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden pågår under cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp, inte heller frågor rörande myndighetsutövning. 

Ärenden:

  1. Utdelning av nytänkarpris
  2. Allmänhetens frågestund
  3. Revisionen informerar
  4. Planeringsstrategi
  5. Svar på motion angående hedersutmärkelse
  6. Arbetsordning för kommunfullmäktige
  7. Årsredovisning 2023 - Samordningsförbundet Östra Värmland

Läs mer om kvällens ärenden

Handlingar 13 juni Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.