Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.

Sammanträde med kommunfullmäktige 14 juni

Välkommen att vara med då kommunfullmäktige sammanträder den 14 juni 2018. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15.

Sammanträdet inleds med utnämning av vårens ”Nytänkare”. Två gånger per år utses "nytänkare" inom kommunens verksamheter. Med nytänkare menas förslag eller en idé som gjort att det blivit förändringar som är till nytta och gagn för kommunens verksamhet och våra kommunmedborgare. Godkända förslag premieras med ett belopp mellan 5 000 kronor och 20 000 kronor, fritt att användas av verksamheten. Vårens pristagare är förskoleverksamheten. Verksamheten premieras med 10 000 kronor.

Sedan börjar ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärenden

 1. Val av justerare
 2. Motion ang. förslag till avskaffande av karensdag vid sjukfrånvaro orsakad av smittsam sjukdom som är arbetsrelaterad
 3. Motion angående utredning om att utveckla och förbättra organisationen för lokalvård på kommunens äldreboenden
 4. Motion ang. individuell biståndsbedömning på kommunens särskilda boenden
 5. Förslag till ny prissättning för rengöring (sotning) i Bergslagens Räddningstjänst
 6. Regionbildning – Samverkansavtal mellan kommunerna i Värmland och regionen – slutligt förslag
 7. Lokalt partistöd 2018
 8. Översyn av arvoden
 9. Fyllnadsval i socialnämnden
 10. Fyllnadsval i barn- och utbildningsnämnden
 11. Fyllnadsval i miljö- och byggnadsnämnden
 12. Revisorerna informerar
 13. Interpellation om bredbandsutbyggnaden i kommunen
 14. Interpellation angående markförvärv vid Piludden

Kallelse>>> (pdf, 205 kB)

Bilagor>>> (pdf, 779 kB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2018-06-07