Filipstads kommun startsida

Sammanträde med Kommunfullmäktige 14 mars 2019

Välkommen att vara med när kommunfullmäktige sammanträder. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15

Sammanträdet inleds med en information av Bengt Epperlein från Kalkningsförbundet.

Sedan börjar ”Allmänhetens frågestund” som pågår under ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärenden

  1. Val av justerare
  2. Svar på motion om biståndsbedömning i särskilt boende
  3. VA-avtal Barilla
  4. Borgensåtagande stiftelsen Hemgården
  5. Skollokalsutredning
  6. Sammanräkning ny ledamot i kommunfullmäktige
  7. Fyllnadsval i socialnämnden
  8. Revisorerna informerar
  9. Interpellation angående avsaknad av spolad is i Nykroppa
  10. Anmälningsärenden

Handlingar>>> (pdf, 4 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2019-03-08