Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 14 oktober 2021

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen klockan 18.15.

Eftersom coronapandemin inte är över påminner vi om Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det innebär bland annat att den som har symtom ska stanna hemma. Det innebär även att den som inte är vaccinerad ska undvika onödig trängsel samt undvika att träffa personer över 70 år och personer i riskgrupp.

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund” som pågår under cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärenden

  1. Information från Värmlands Museum
  2. Redovisning av obesvarade motioner
  3. Delårsbokslut samt prognos 2021
  4. Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet i östra Värmland samt beviljande av ansvarsfrihet
  5. Kostpolicy
  6. Simhallsprojekt - produktionsstart ny simhall - Fas 2
  7. Rötgasanläggning Filipstads avloppsreningsverk
  8. Revisorerna informerar
  9. Anmälningsärenden Kommunfullmäktige 2021

Handlingar Pdf, 212 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 212 kB)

Lyssna på sammanträdet