Filipstads kommun startsida

2020-10-08

Sammanträde med kommunfullmäktige 15 oktober 2020

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen kl.18.15

Sammanträdet inleds med den årliga informationen/utbildning i ämnet hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda, hålls av säkerhetssamordnaren Michael Björklund och kanslichefen Catrin Marsell.

Sedan följer ”Allmänhetens frågestund” som pågår under ca 30 minuter.
Med anledning av det rådande läget med Covid-19 uppmanas att eventuella frågor lämnas skriftligt, i förväg till kommunkansliet, via e-post: kommun@filipstad.se eller lämnas i brevlådan vid kommunhusets reception.

Kvällens ärenden

 1. Val av justerare
 2. Motion angående personalrekrytering
 3. Svar på motion angående framtagande av underhållsplan för kommunens fastigheter
 4. Revisorerna informerar
 5. Kommunal borgen för Stiftelsen Filipstadsbostäder
 6. Kommunal borgen för Filipstads Stadshus AB
 7. Kommuninvest
 8. Deltagande på distans vid administrativa nämndens sammanträden
 9. Delårsbokslut samt prognos 2020
 10. Sammanräkning ny ersättare i kommunfullmäktige
 11. Fyllnadsval – Ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
 12. Fyllnadsval – Ny ersättare i stiftelsen Filipstadsbostäder
 13. Fyllnadsval – Ny ersättare i stiftelsen Hemgården
 14. Anmälningsärenden

Handlingaröppnas i nytt fönster (pdf, 5 MB)

Lyssna på sammanträdetlänk till annan webbplats