Filipstads kommun startsida

Sammanträde med Kommunfullmäktige 16 maj 2019

Välkommen att vara med när kommunfullmäktige sammanträder. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15

Sammanträdet inleds med en ”Allmänhetens frågestund” som pågår under ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärenden

  1. Val av justerare
  2. Svar på motion angående omstruktureringsbidrag från Boverket
  3. Revidering av Informationssäkerhetspolicy
  4. Region Värmland – kommunalförbund – Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 samt likvidatorns förvaltningsberättelse och slutredovisning
  5. Revidering av Bergslagens räddningstjänsts förbundsordning
  6. Sammanräkning ny ersättare i kommunfullmäktige
  7. Revisorerna informerar
  8. Anmälningsärenden

Handlingar>>> (pdf, 825 kB)

Lyssna på sammanträdet>>>