Filipstads kommun startsida

Sammanträde med Kommunfullmäktige 17 april 2019

Välkommen att vara med när kommunfullmäktige sammanträder den 17 april kl. 18.15. Det är på Folkets Hus i Filipstad som sammanträdet äger rum.

Sammanträdet börjar med "Allmänhetens frågestund" som pågår under cirka 30 minunter. Du kan lämna frågor skriftligt, i förväg, till kommunkansliet på kommunhuset eller skriftligt/muntligt direkt vid sammanträdet. Anonyma frågor tas inte upp.

Kvällens ärenden

 1. Val av justerare
 2. Motion angående konsekvensanalyser avseende levnadsvillkor på landsbygden
 3. Motion angående husdjur på äldreboenden
 4. Svar på motion angående det kommunala jämställdhetsarbetet och dess utvärdering
 5. Redovisning obesvarade motioner
 6. Årsredovisning 2018
 7. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder avseende 2018 års verksamhet
 8. Avtal för bredbandsanläggning och samverkansavtal för fiberutbyggnad
 9. Översyn av felparkeringsavgifter
 10. Sammanräkning ny ledamot i kommunfullmäktige
 11. Fyllnadsval ny ersättare i kommunstyrelsen
 12. Revisorerna informerar
 13. Anmälningsärenden

Handlingar>>> (pdf, 359 kB)

Bilagor>> (pdf, 20 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>