Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.

Sammanträde med Kommunfullmäktige 17 maj 2018

Välkommen att vara med på sammanträdet med Kommunfullmäktige. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15

Sammanträdet börjar med en frågestund på 30 minunter som vi kallar "Allmänhetens frågestund". Om du vill lämna frågor kan du göra det skriftligt via brev i förväg som du skickar in till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt direkt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärende

  1. Val av justerare
  2. Motion om möjlighet att införa arbetsresor för de som är beviljad färdtjänst och har daglig verksamhet enligt LSS
  3. Motion angående det kommunala jämställdhetsarbetet och dess utvärdering
  4. Redovisning obesvarade motioner
  5. Årsredovisning 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet för Bergslagens Räddningstjänst
  6. Byte av kylmaskin på Skogsryd, Wasahallen Filipstad
  7. Fyllnadsval i socialnämnden
  8. Revisorerna informerar
  9. Interpellation om bredbandsutbyggnaden i kommunen
  10. Anmälningsärenden

Läsa handlingar>> (pdf, 149 kB)>

Läsa bilagor>>> (pdf, 4 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2018-05-09