Filipstads kommun startsida

Sammanträde med Kommunfullmäktige 18 oktober 2018

Välkommen att vara med då kommunfullmäktige sammanträder. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15.

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp.

Kvällens ärenden

 1. Öppnande av sammanträdet
 2. Val av justerare
 3. Val av presidium i fullmäktige
 4. Val av elva ledamöter, elva ersättare och presidium i valberedningen
 5. Inkallelseordning för ersättare i valberedningen
 6. Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 2019-2022
 7. Fyllnadsval – Ny revisor i Kommunrevisionen
 8. Fyllnadsval – Ny revisor i Kommunrevisionen
 9. Fyllnadsval – Ny lekmannarevisor i Stiftelsen Filipstadsbostäder
 10. Fyllnadsval – Ny lekmannarevisor i stiftelsen Hemgården
 11. Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet i Östra Värmland samt beviljande av ansvarsfrihet
 12. Årsredovisning 2017 – Värmlands läns Vårdförbund samt beviljande av ansvarsfrihet
 13. Avveckling av Region Värmland – kommunalförbund
 14. Revisorerna informerar
 15. Delårsbokslut samt prognos 2018
 16. Interpellation om asfaltering i Filipstad
 17. Interpellation om uppsägning av avtal mellan kommunen och civilförsvarsförbundet
 18. Anmälningsärenden

Kallelse>>> (pdf, 210 kB)

Bilagor>>> (pdf, 45 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2018-10-11