Filipstads kommun startsida
Translate
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Sammanträde med Kommunfullmäktige 19 april 2018

Välkommen till sammanträdet med Kommunfullmäktige. Plats och tid är Folkets Hus, Sessionssalen kl. 18.15

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden håller på ca 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp

Kvällens ärende

  1. Val av justerare
  2. Motionssvar – Motion angående upprättande av handlingsplan mot psykisk ohälsa och för suicidprevention
  3. Årsredovisning 2017
  4. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder avseende 2017 års verksamhet
  5. Förslag till Kulturplan för Filipstads kommun
  6. Revisorerna informerar
  7. Interpellation om möjlighet till yrkesintroduktionsanställning, 7 B Interpellation om tidigare lagd motion om kontinuitet inom hemtjänsten
  8. Anmälningsärenden

Kallelse>>> (pdf, 205 kB)

Bilagor>>> (pdf, 27 MB)

Lyssna på sammanträdet>>>

Senast uppdaterad: 2018-04-17