Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 21 september 2023

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt för åhörare. Du kan ta del av det på plats eller via webbradio. Sammanträdet är i Folkets hus biosalong klockan 18.15.

Lyssna på sammanträdet via vår webbradio

Sammanträdet direktsänds med ljud (ej bild). Du kan lyssna live eller i efterhand under två veckors tid.

Webbradio kommunfullmäktige 21 september Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträde 21 september

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen klockan 18.15.

Sammanträdet inleds med:

 • Upprop
 • Fastställande av dagordning
 • Val av justerare

Därefter börjar ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden pågår under cirka 30 minuter. Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp, inte heller frågor rörande myndighetsutövning. 

Ärenden:

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Information om hot och våld mot förtroendevalda
 3. Revidering av riktlinjer för säkerhetsskydd
 4. Strategi för funktionsrätt
 5. Årsredovisning 2022 samt beviljande av ansvarsfrihet - Värmlands läns vårdförbund
 6. Revisionen informerar
 7. Motion om skolval
 8. Motion om cykelväg från Nykroppa till Filipstad
 9. Motion angående nytt äldreboende i Lesjöfors
 10. Interpellation om Folkets Hus i Filipstads tätort
 11. Val av nämndemän till Värmlands tingsrätt 2024-01-01 - 2027-12-31
 12. Fyllnadsval ledamot i Baron De Geers minnesfond efter Susanne Kaipiainen (M)

Läs mer om kvällens ärenden

Handlingar 21 september Pdf, 16 MB, öppnas i nytt fönster.