Filipstads kommun startsida

Sammanträde med Kommunfullmäktige 23 april 2020

Kommunfullmäktige i Filipstad kallas till sammanträde i Folkets Hus, Biosalongen, torsdagen den 23 april 2020 kl. 18.15

Med anledning av det rådande läget med Covid-19 uppmanas allmänheten till att inte närvara vid sammanträdet. Vill man ta del av mötet kan man lyssna via länk:
Lyssna på sammanträdetlänk till annan webbplats

Eventuella frågor till allmänhetens frågestund kan lämnas skriftligt, i förväg till kommunkansliet, via e-post: kommun@filipstad.se eller lämnas i brevlådan vid kommunhusets reception.

Kvällens ärende

 1. Val av justerare
 2. Beslut om att låta nämnder genomföra möten med närvaro på distans
 3. Motion om framtagande av underhållsplan för kommunens fastigheter
 4. Motion om vänortssamarbetet med Longyang
 5. Svar på motion om att ingå i inre stödområdet
 6. Svar på motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta
 7. Svar på motion angående konsekvensanalyser avseende levnadsvillkor på landsbygden
 8. Svar på motion angående möjlighet till eget val av lediga dagar och storhelger
 9. Revisorerna informerar
 10. Årsredovisning 2019
 11. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder avseende 2019 års verksamhet
 12. Förslag till nytt VA-avtal med ORKLA
 13. Försäljning av fastigheterna Masmästaren 5 och 6
 14. Överenskommelse avseende hyresavtal för fastigheten Västeräng 22 och option avseende förvärv av aktierna i Novelty AB som ägare till fastigheten
 15. Sammanräkning ny ledamot i kommunfullmäktige efter Torbjörn Parling (S)
 16. Val av ordförande i kommunfullmäktiges valberedning efter Torbjörn Parling (S)
 17. Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Torbjörn Parling (S)
 18. Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen efter Torbjörn Parling (S)
 19. Val av ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter Torbjörn Parling (S)
 20. Val av ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Torbjörn Parling (S)
 21. Val av ledamot i Drifts- och servicenämnden efter Torbjörn Parling (S)
 22. Val av ledamot i föreningen Filipstads Bergslags kanal efter Torbjörn Parling (S)
 23. Val av ledamot i föreningen Värmländska industriminnesmärken
 24. Anmälningsärenden

Handlingaröppnas i nytt fönster (pdf, 453 kB)

Årsredovisning 2019öppnas i nytt fönster (pdf, 2 MB)

Övriga bilagoröppnas i nytt fönster (pdf, 10 MB)