Filipstads kommun startsida

2020-11-19

Sammanträde med kommunfullmäktige 26 november 2020

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Biosalongen kl.18.15

OBSERVERA: under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut måndagen den 23 november så kommer detta sammanträde att hållas på distans. Ledamöter och ersättare är uppkopplade digitalt via Teams. Presidiet närvarar fysiskt i Biosalongen.

Vi vädjar till allmänheten att följa sammanträdet via webbradio.

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund” som pågår under ca 30 minuter.
Med anledning av det rådande läget med Covid-19 uppmanas att eventuella frågor lämnas skriftligt, i förväg till kommunkansliet, via e-post: kommun@filipstad.se eller lämnas i brevlådan vid kommunhusets reception.

 

Kvällens ärenden

  1. Val av justerare
  2. Redovisning motioner
  3. Motion om folkomröstning
  4. Revisorerna informerar
  5. Ekonomisk plan 2021–2023
  6. Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
  7. Projektering Fas 1 ny simhall
  8. Ny skollokal och Idrottshall
  9. Anmälningsärenden

Handlingaröppnas i nytt fönster (pdf, 15 MB)

Lyssna på sammanträdetlänk till annan webbplats