Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Sammanträde med kommunfullmäktige 9 september 2021

Plats och tid för sammanträdet: Folkets Hus, Sessionssalen klockan 18.15.

OBSERVERA: kommunfullmäktiges sammanträde hålls på distans. Ledamöter och ersättare är uppkopplade digitalt via Teams. Presidiet närvarar fysiskt i Sessionssalen.

Vi vädjar till allmänheten att följa sammanträdet via webbradio.

Sammanträdet inleds med ”Allmänhetens frågestund” som pågår under cirka 30 minuter.

Frågor kan lämnas skriftligt, i förväg, till kommunkansliet eller skriftligt/muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor kommer inte att tas upp. Med anledning av det rådande läget med Covid-19 önskar vi helst att eventuella frågor lämnas skriftligt, i förväg till kommunkansliet, via e-post: kommun@filipstad.se eller lämnas i brevlådan vid kommunhusets reception.

Kvällens ärenden

  1. Årsredovisning 2020 samt beviljande av ansvarsfrihet - Värmlands läns vårdförbund
  2. Revidering av reglemente och samverkansavtal för gemensam drift- och servicenämnd
  3. Ändring av datum för årlig justering av sotningsindex
  4. Revisorerna informerar
  5. Interpellation angående SVT:s granskning av flickor som förs ut ur Sverige
  6. Interpellation om covid-vaccinering

Handlingar Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9 MB)

Lyssna på sammanträdet