Filipstads kommun startsida

Simhallen är stängd tills vidare

Varför är simhallen stängd och vad görs nu? Här finns information rörande simhallens stängning.

Fastighetschefen Per Green och fritidschefen Henrik Arneng svarar på frågor rörande simhallens stängning.

Varför är simhallen stängd?

Under senaste veckan har vi fått indikationer på att konstruktionen är i betydligt sämre skick än väntat och flera sprickor har uppkommit med utträngande vatten som följd. Därför har vi beslutat om akut stängning.

Simhallen är från slutet på 60-talet och det är givetvis ingen nyhet att den är i behov av renovering. Problemet var att det uppkom stora sprickor på kort tid och det ligger till grund för beslutet.

Vi hämtade in konstruktionsexpertis under veckan och gjorde bedömningen tillsammans att det behövdes stängas.

Har det varit en fara att bada?

Nej, vi har inte gjort den bedömningen för tillfället. Men det är givetvis allvarligt att bassängen spricker på flera ställen - om vi låtit det fortgå så hade fara kunnat uppstå. Däremot kan det blir materiella skador som är betydande för fastigheten om vattnet börjar läcka ut. Det är trots allt drygt 500 kbm det gäller.

Vad händer nu och när öppnar den igen?

Vi kommer relativt omgående att försöka göra den statusbesiktning som var tänkt att inledas i sommar.
Fastighetsavdelningen kommer att ta in expertis på simhallar och konstruktion för att göra en helhetsbedömning av simhallens skick och på så sätt få en ”bild” av behovet.

Det ska kärnborras och testas betong och armering med mera för att säkerställa konstruktionen. Därtill måste vi se över övrigt renoveringsbehov gällande reningsanläggningen. Allt detta kommer att ligga till grund för vad som ska hända framöver.

Det är en omfattande utredning som ska göras och den ska påbörjas så snart det bara går. Därefter får vi titta på det finansiella och lämna förslag om åtgärder.

Vad det gäller öppning så är det som ni säkert förstår helt omöjligt att säga någonting om detta. Det beror helt på vad utredningen kommer fram till. Men det kommer definitivt inte att öppna före sommaren oavsett. Men som sagt, allt beror på vad statusbesiktningen säger och vad den innebär.

Har ni något ni vill tillägga?

Det är givetvis riktigt beklagligt att det blir så här. Det är många som blir drabbade av att inte få tillgång till simhallen. Allt från babysim, föreningsliv till undervisning med mera. Tyvärr var det inte så mycket att göra åt situationen än att stänga ner akut. Riktigt tråkigt.

Blir det återbetalning för dem som har årskort?

Eftersom vi vet att simhallen inte kommer att öppna innan sommaren har vi beslutat att återbetala för de månader som återstår på alla årskort. För att få tillbaka pengarna måste man besöka simhallen och lämna de uppgifter som behövs för återbetalning.

Vi kommer att ha öppet dessa tider för återbetalning under perioden 26 mars till och med 17 april: måndag-fredag 09.00-11.00 och 16.00-18.00.

2019-03-18

Senast uppdaterad: 2019-03-19