Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Tänk på att söka bygglov inför sommarens projekt

Ingress

Under sommaren är bemanningen lägre på förvaltningen, vilket kan innebära längre handläggningstid.

Bygglov behövs oftast för att få:

 • uppföra byggnader
 • göra tillbyggnader
 • ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål än det byggnaden senast använts till eller för vilket bygglov har lämnats
 • göra sådana ändringar av byggnader som innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri
 • ändra en byggnads yttre så att dess karaktärsdrag påverkas
 • glasa in befintlig altan
 • med mera.

Trots att lov beviljats så får ni inte:

 • Påbörja byggnationen innan det har utfärdats ett startbesked
 • Börja använda byggnaden innan du fått ett slutbesked.

Tänk på att vissa åtgärder som får utföras utan bygglov ändå måste anmälas.

Enklare åtgärder får inte vidtas närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannens godkännande, inte ens om de är lovbefriade.

Ansök om bygglov redan nu

I många ärenden krävs att grannar tillfrågas eller kanske till och med sakägare som Värmlands museum, Länsstyrelsen eller Trafikverket. Dessa har normalt månadslånga väntetider, så det kan därför vara bra att ansöka om lov redan nu.

Om ärendet avser en åtgärd som är mindre än 50 m² så kan ofta kommunens byggnadsinspektörer fatta beslut om bygglov på delegation, det vill säga ta beslutet åt miljö- och byggnadsnämnden. Större byggnationer och strandskyddsdispenser är ärenden som måste tas i miljö- och byggnadsnämnden.

Tänk även på att under sommaren är bemanningen lägre på förvaltningen, vilket kan innebära längre handläggningstid.

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträden är planerade till:

 • 13 mars 2023
 • 24 april 2023
 • 15 maj 2023
 • 12 juni 2023
 • 14 augusti 2023
 • 18 september 2023

För att ärendet ska kunna handläggas så behöver handlingarna vara inne i god tid innan sammanträdet.

Frågor besvaras av våra byggnadsinspektörer:

Tony Trust, 0590-611 39, tony.trust@filipstad.se

Henric Forsberg, 0590-611 31 henric.forsberg@filipstad.se

Läs mer om:

Bygga, förvalta och riva>>

Våra e-tjänster>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.