Filipstads kommun startsida

2020-10-23

Tillsammans för en stark demokrati

Åsa Hååkman Felth, Kommunstyrelsens ordförande, håller upp diplom

Idag har Filipstads kommun tillsammans med övriga kommuner i Värmland, Region Värmland och Kommittén för Demokratin 100 år undertecknat en Deklaration för en stark demokrati.

Idag, fredag 23 oktober, hölls en unik signering i Värmland. Länets 16 kommuner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland undertecknade Deklaration för en stark demokrati. Deklarationen har tagits fram av kommittén Demokratin 100 år och är en del i den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Deklarationen innebär följande:

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • Bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden. Demokratin får aldrig tas för given.

Värmland som förebild

- Värmlands kraftsamling för demokratin hoppas vi ska bli en förebild för hela Sverige. Varje underskrift av deklarationen är en manifestation för demokratin och de åtaganden som görs nu ska omsättas till konkreta aktiviteter. Vi ser fram emot att följa Värmlands kraftsamling framöver, säger kommitténs ordförande Peter Örn i sitt anförande i samband med dagens signering.

Demokrativecka nästa år

Vi kommer att ha en demokrativecka nästa höst med anledning av att det är 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes.