Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Trygghetsvandring genomfördes i Filipstads centrum

Ryggar på en grupp personer som går på en väg med löv och upplyst omgivning

På en trygghetsvandring görs en inventering av utomhusmiljön på en specifik plats. Syftet är att förbättra miljön och göra den tryggare. Vi valde att göra en vandring i Filipstads centrum på kvällen den 5 oktober.

Ökad otrygghet trots färre brott

Undersökningar visar att invånarna i Filipstads kommun upplever en relativt hög otrygghet i att vara ute i det egna bostadsområdet en sen kväll, om man jämför med invånarna i andra kommuner i Sverige. Polismyndighetens statistik visar att brotten minskar i Filipstads kommun, men känslan av otrygghet och oro lever kvar hos befolkningen. Därför arrangerades en trygghetsvandring 5 oktober 2021 i området Filipstads centrum.

Diskussioner för ökad trygghet

Filipstads kommun arrangerade trygghetsvandringen i samarbete med Polisen. Cirka 25 personer ville delta på vandringen och det fanns med både privatpersoner och representanter från kommunen, Polisen, Filipstadsbostäder, lokala näringslivet och föreningslivet. Vi delade upp oss i två grupper och stannade till vid olika ställen för att diskutera hur de platserna kan få bättre utomhusmiljö och därmed kännas tryggare att vistas på.

Bättre belysning – ett vanligt exempel

Många synpunkter på trygghetsvandringen handlade om belysning, till exempel att lampor saknas. Mörka platser skapar lätt en känsla av otrygghet. På flera ställen var lamporna dessutom täckta av lövrika träd och flera lampor som fanns lyste inte. Så det är åtgärder att se över.

Även klotter fanns på flera ställen, vilket inte ser trevligt ut i utomhusmiljöerna. Visst klotter var också riktat mot Polisen. Vi upptäckte även trasiga parkbänkar.

Annat som togs upp var att det på vissa gator förekommer buskörning. Bilar åker i fel riktning och i för hög hastighet. Detta är något som Polisen kan ta fram åtgärder för.

Även mycket positivt

Flera platser upplevdes också som trygga och bra enligt deltagarna. Där fanns ingen förstörelse och belysningen var bra, samt att ytorna var öppna och det fanns inga otrygga buskage. "Vi har ju väldigt många fina platser i centrum, vilket man kan glömma bort om man bor här", påpekades i gruppen.

Diskussioner kring det egna ansvaret togs också upp. Det är ofta tomt på folk på våra gator och torg. ”Vi kan alla bli bättre på att gå ut”, sa en deltagare.

Åsikter fanns även om att Polisen har blivit mer synlig i kommunen och att samarbetet med kommunen fungerar bra. Handlare känner sig positiva till samarbetet med Polisen och uppskattar deras arbete i centrum.

Vad kommer detta leda till?

Vi kommer att sammanställa alla synpunkter vi fick in på vandringen. Fastighetsenheten, bostadsbolaget med flera kommer att se vilka åtgärder som kan göras av de synpunkter som framkom. Vi kommer även att ha diskussioner med privata fastighetsägare så att de också kan se på åtgärder som kan göras. Ytterligare rapport kommer att finnas här på hemsidan i höst.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla er som deltog, ni bidrog med många värdefulla synpunkter!

Personer bakifrån vid ett bord tittar på en centrumkarta på en vägg