Filipstads kommun startsida

Publicerat:

Utökad avfallssamverkan mellan kommunerna i östra Värmland

Släpkärra som är öppen och innehåller skräp som lastas av vid Långskogen

Avfallssamverkan ger ökade möjligheter för kommuner i östra Värmland.

Vi samverkar inom avfall

Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors kommuner slöt vid årsskiftet 2020/2021 en överenskommelse om samverkan inom avfallsområdet. Målet med avfallssamverkan är att säkerställa en hållbar och utvecklande avfallshantering i kommunerna och att skapa förutsättningar för att nå såväl lokala som nationella mål kopplat till avfallshanteringen.

Bättre service och lättare sortering

Kommunerna har idag ansvar för insamling och omhändertagande av kommunalt avfall. För den lokala hanteringen av avfall har varje kommun en avfallsplan med politiskt antagna mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Åtgärderna som genomförs ska i slutändan öka servicegraden och göra det lättare för hushållen att sortera ut avfallet på rätt sätt.

Att vi äntligen har fått en avfallssamverkan ger kommunerna ökade möjligheter att tillsammans arbeta med avfallsfrågor. Det kommer i slutändan även att göra det bättre och enklare för kommunernas medborgare”, säger Jasmine Delin, samordnare för avfallssamverkan Östra Wermland.

Planerade åtgärder

Några åtgärder som avfallssamverkan planerar under kommande år är bland annat kunskapsbildande kommunikationsinsatser för att öka sorteringen och minska avfallsmängderna, fler insatser för att öka möjligheten till återbruk samt att öka tydligheten genom nya skyltar på återvinningscentralerna.

Kommunerna har en gemensam vision och gemensamma fokusområden för att styra mot en cirkulär ekonomi där allt som tillverkats ska nyttjas så länge det går. I första hand genom att förebygga uppkomsten av avfall, i andra hand genom att återanvända och om inte det går, återvinna avfallet så effektivt som möjligt, fortsätter Delin.

Syftet med Avfallssamverkan Östra Wermland (AÖW) är att på ett resurseffektivt sätt skapa de förutsättningar som behövs för att öka möjligheterna till hållbara val i avfallshanteringen, säger Jan Mattsson, avfallsstrateg i Kristinehamn och en av initiativtagarna.