Filipstads kommun startsida

2020-11-18

Världstoalettdagen 2020

Illustration som beskriver de fem vanligaste sakerna som spolas ner i toaletten. Bomullstussar, Kemikalier, tamponger, våtservetter och tops. Att spola rätt är lätt. Bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten.

19 november är det Världstoalettdagen, då man uppmärksammar hur viktiga toaletterna är och att en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.

Trots att tillgång till sanitet är en mänsklig rättighet lever idag två miljarder människor i världen utan tillgång till en toalett. Av dessa två miljarder uträttar 673 miljoner människor sina behov utomhus i diken, på fält eller vid järnvägsspår. Brist på toaletter påverkar inte bara människors hälsa. När skolor saknar toaletter innebär det att flickor inte kan vara i skolan när de har mens. Arbetsplatser som inte har toaletter försvårar framförallt kvinnors möjlighet att arbeta och få en egen inkomst.

I Sverige har vi både toaletter och rent vatten men många av oss behandlar våra toaletter som sopnedkast. Ett stort problem är att vi spolar ner en mängd saker som inte hör hemma i toaletten. Hushållspapper, våtservetter, tops, tamponger, bindor, kondomer och snus är bara några av sakerna som inte hör hemma i toaletten utan ska slängas i papperskorgen.

Fulspolning leder inte bara till stopp i ledningar och pumpar utan även översvämningar med utsläpp av orenat spillvatten till våra vattendrag.

Tänk på miljön och spola endast ner kiss, bajs och toalettpapper!