Filipstads kommun startsida

Vill du bli polisvolontär?

Polisens volontärer är personer som på sin fritid hjälper polisen bland annat i det lokala brottsförebyggande arbetet och med att stödja brottsoffer.

Om du har fyllt 18 år och är intresserad av att bli volontär kan du kontakta polisen i den region du bor. Efter urval, lämplighetsbedömning och rekryteringsprocess får du en kortare grundutbildning hos polisen.

Som volontär ska du ställa dig bakom en demokratisk värdegrund. Du får också skriva under en överenskommelse där det bland annat framgår att du omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Målet med volontärverksamheten är att polisens och frivilligas gemensamma engagemang ska mötas. Närmare kontakt mellan polis och medborgare i närområdet kan bidra till ett tryggare samhälle med minskad brottslighet.

Exempel på volontärernas uppdrag:

  • nattvandringar och andra trygghetssatsningar
  • sprida information, till exempel mot langning och hur man skyddar sig mot inbrott
  • bistå polisen vid olika arrangemang
  • vägleda brottsoffer, till exempel ge råd om hur de kan få hjälp.

Volontärerna kompletterar polisen

Volontärerna är inte anställda av polisen och har inga andra befogenheter än övriga medborgare. Om ett brott begås ska volontären inte ingripa eller agera, men de fyller en viktig funktion som kan rapportera direkt till polisen.

Volontärerna får sina uppdrag av polisen och har tät kontakt med ansvarig polisanställd före, under och efter pågående uppdrag. Uppdragen genomförs oftast i grupp.

Här hittar du kontaktuppgifter om du är intresserad av att bli volontär i Filipstad

Fredrik Lundberg, kommunpolis
Telefon: 010-567 07 78
E-post: fredrik.lundberg@polisen.se