Filipstads kommun startsida

Betesförmedling på Länsstyrelsen Värmlands webbplats

Nu finns en betesförmedling på Länsstyrelsen Värmlands webbplats. Den förmedlar kontakt mellan mark- och djurägare, så att du som har djur kan hitta bete till dem och du som har mark kan få djur som betar den.

Förhoppningen är att betesförmedlingen både ska underlätta för djur- och markägare att hitta varandra och att foder på ängs- och betesmarker tas tillvara, inte minst med tanke på hur foderläget ser ut efter sommartorkan 2018.

www.lansstyrelsen.se/varmland/betesformedlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster