Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.

Bidrag finns att söka ur Forsmanska donationen

Bidrag finns att söka för till exempel inköp av material i terapeutiskt syfte och för att stödja personer att komma in på arbetsmarknaden. Ansökan ska vara inne 16 oktober 2018.

Stiftelsen Forsmanska donationen har till ändamål att ge bidrag till:

  • stöd åt sjuka eller eljest handikappade personer eller åt pensionärer till inköp av verktyg eller material till arbeten i terapeutiskt syfte
  • dels till stöd åt organisationer som idkar ovannämnd verksamhet
  • dels till stöd åt verksamhet med uppgift att bereda arbetstillfällen åt personer, som har svårt att få lämpligt arbete och försörjning i den öppna marknaden

Ansökan och upplysningar

Ansökan/upplysningar ställs till carin.lysell@tele2.se eller via brev Stiftelsen Forsmanska donationen, Box 139,464 23 Mellerud.

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast 16 oktober 2018 kl. 12.00.

Senast uppdaterad: 2018-09-20